Planning and analysis with the Heureka system – a forest decision support system

Målet med kursen är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur … Continue reading Planning and analysis with the Heureka system – a forest decision support system